UBYTOVANIE, STRAVOVANIE

 Výhodné ubytovanie a priamy kontakt na ubytovateľov v okolí strediska ako aj na celom slovensku nájdete na portáli Ubytovanie na Slovensku. 

BUFET

Lyžiarske stredisko disponuje bufetom, ktorý ponúka teplé a studené nápoje a rozličné pochutiny.

 

TURISTICKÁ UBYTOVŇA

V obci Medvedie poskytuje ubytovanie a stravovanie pre skupiny turistická ubytovňa nížšej kategórie.

Rezervácie a informácie na:  +421 905 341 115

Projekt: REKONŠTRUKCIA TURISTICKEJ UBYTOVNE „ČERTEŽ“

     Dňa 18.03.2019 sme sa zapojili do II. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (RP), vyhlásenej Okresným úradom vo Svidníku, za účelom zostavenia Návrhu zmien schválených ročných priorít okresu Svidník na rok 2019. Naša žiadosť bola úspešná a dňa 20.8.2019 sme s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu uzavreli Zmluvu o poskytnutí RP č. 692/2019 vo výške 30 000,00 eur za účelom rekonštrukcie turistickej ubytovne „Čertež“, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Svidník, prioritnou oblasťou B. Podnikanie a viac pracovných miest, opatrením B.2. Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, energetike, službách a cestovnom ruchu, podopatrením B.2.2. Podpora aktivít v cestovnom ruchu. Projekt pozostával z dvoch aktivít, ktoré boli spolufinancované regionálnym príspevkom vo výške 29 251,46 eur, t.j. cca 70 % celkových oprávnených výdavkov projektu (suma upravená na základe výšky celkových oprávnených výdavkov projektu po uskutočnení verejných obstarávaní na výber dodávateľov rekonštrukčných prác): Aktivita č. 1 „Zmena vykurovania“ bola zrealizovaná v mesiacoch október – december 2019. Realizáciou rekonštrukčných prác sa dosiahla zmena z vykurovania elektrickými akumulačnými pecami na ústredné teplovodné vykurovanie drevnou biomasou. Aktivita č. 2 „Výmena strešnej krytiny“ bola zrealizovaná v mesiacoch október – december 2019. Pôvodná strešná azbestová krytina v spojovacom krčku bola odstránená a nahradená falcovanou plechovou. Súčasťou tejto výmeny bola aj výmena 5 ks pôvodných strešných okien za nové, s lepšími izolačnými vlastnosťami. Výmenou strešnej krytiny sa zabránilo zatekaniu vody do konštrukcie krovu a jeho následnému poškodzovaniu. Tieto dve aktivity predstavovali prvú fázu projektu zameraného na celkovú modernizáciu turistickej ubytovne s celoročným využitím, ktorá sa nachádza v príjemnom prírodnom prostredí s čistým ovzduším v blízkosti lyžiarskeho strediska Medvedie. Prínosom realizácie tohto projektu bude po dokončení rekonštrukcie turistickej ubytovne ako jedinej svojho druhu v okrese Svidník zvýšenie počtu ubytovacích kapacít a následná podpora rozvoja cestovného ruchu v okrese. Ďalším prínosom bude vytvorenie a udržanie pracovného miesta.

Projekt bol realizovaný v roku 2019 s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov. 

 

 

Wellness zrubová chata Medvedie

V tesnej blízkosti lyžiarského strediska otvorili začiatkom roka 2011 novučičký a luxusne vybavenú zrubovú chatu. Poskytuje ubytovanie, stravovanie, zábavu a wellness.

Wellness zrubová chata - Medvedie

Kontakt: M & J Slovakia, s.r.o

Medvedie
Email: penzionmedved@centrum.sk
Tel.: +421 905 77 50 30  alebo +421 905 49 31 81

UBYTOVANIE V OKOLÍ STREDISKA A NA SLOVENSKU

Pre vyhľadanie ubytovania nielen v našom okolí Vám odporúčame portál 

http://www.ubytovanienaslovensku.eu